Geachte (ouders/verzorgers van) leden,

Het afgelopen seizoen was er om fameuze redenen één om nooit te vergeten. Het is dan ook een seizoen geweest waarin voor velen het sporten niet op de eerste plek heeft gestaan. In een tijd van ziekte, angst en eenzaamheid hopen we dat iedereen zijn of haar persoonlijke strijd dit seizoen heeft overwonnen. Het lijkt erop dat het laatste kwart van die strijd is ingegaan en daarmee zijn de verwachtingen ook dat het seizoen 2021/22 zoals vanouds zal zijn.

Ook wij als bestuursleden hebben onze eigen strijd gestreden afgelopen jaar. Wegens gezondheidsredenen en vanwege persoonlijke omstandigheden is het bestuur zeer onderbezet geweest. Onze communicatie heeft daardoor te wensen overgelaten: we realiseren ons dit ten zeerste. We willen daarvoor onze verontschuldigingen aanbieden en hopen op jullie begrip. We kijken met enthousiasme uit naar het volgend seizoen.

Dan eindelijk het nieuws waar velen van jullie al lange tijd op wachten. Vanaf 5 juni gaat het land een flinke stap verder open. Voor alle sporten, zowel binnen als buiten, geld dat alle leeftijdscategorieën hun sport weer mogen beoefenen. Gezien wij het seizoen graag positief willen eindigen, hebben we als bestuur besloten vanaf 5 juni 4 weken lang de trainingen weer op te starten voor alle teams die dat willen/ waarin voldoende animo daarvoor is. Verdere info zal vanuit jullie trainers en coaches worden verspreid.

Doordat we de trainingen weer opstarten zal de ALV (Algemene ledenvergadering) verplaatst worden, mogelijk naar het begin van het volgende seizoen. Hier zal verdere informatie over volgen.

Tot op heden zijn er nog geen contributieverzoeken verstuurd omdat lang onduidelijk was of we nog zouden kunnen basketballen en wat eventueel de kosten zouden gaan worden. We hebben als vereniging het gehele jaar wel bepaalde kosten moeten maken. Zo hebben er trainingen en enkele wedstrijden plaatsgevonden en hebben we verplichtingen aan de NBB (Nederlandse Basketbal Bond). Hierdoor zijn wij genoodzaakt aan het eind van het seizoen nog een éénmalig afrekening te versturen. Ook hier zal verdere informatie over volgen.

Met onze blik op een volledig seizoen 2021/22 moeten we de teamindelingen gaan vormen. Hiervoor vragen wij jullie om één van de volgende opties aan te geven bij je trainer of coach:

1. Ik blijf bij BC VIDO als wedstrijd spelend lid.

2. Ik blijf bij BC VIDO als recreatief lid.

3. Ik wil me graag uitschrijven bij BC VIDO.

Ook vragen we de trainers en coaches om aan het bestuur aan te geven of zij aankomend seizoen hun taak weer op zich willen nemen.

Onze vereniging draait om de leden; ze wordt echter ook gedraaid dóór haar leden. We zijn afhankelijk van alle vrijwilligers die zich elk seizoen, vol enthousiasme en passie voor de sport, inzetten voor de club. Wanneer we als vereniging willen blijven bestaan en zelfs willen groeien en verbeteren, hebben we jullie hulp dan ook hard nodig. We doen hierbij een oproep aan jou als lezer! Er zijn verschillende taken komend seizoen waar we vrijwilligers voor nodig hebben. Het oppakken van een bestuurspost, het trainen/coachen van een team of zelfs het ondersteunen van andere vrijwilligers. Elk steentje dat bijgedragen wordt geeft onze vereniging de mogelijkheid om vanuit een sterk fundament te groeien en verbeteren waar mogelijk.
Twijfels? Schroom niet contact op te nemen met één van de bestuursleden om te bespreken wat jij kan betekenen voor de vereniging.

We zien jullie allen graag snel weer in de zaal!

Namens het gehele bestuur,

Guus Teeuwen
Voorzitter