Het bestuur van Basketbalclub VIDO

Benieuwd naar de gezichten en verhalen achter het bestuur van Basketbalclub VIDO? Maak kennis!

Kylian Keller

Secretaris

"Al 15 jaar ben ik trots lid van, naar mijn mening, de leukste sportvereniging van Veldhoven. Naast op het basketbalveld staan ben ik ook aan de zijlijn te vinden als trainer/coach van de jeugd. Sinds 2 jaar ben ik in functie getreden als secretaris. Onder deze functie vallen het bijhouden van het ledenbestand en het mailcontact onderhouden met (nieuwe) leden. Deze taken oefen ik met veel plezier uit met als doel VIDO nog groter te maken."

Joep Gerrits | BC Vido

Joep Gerrits

Wedstrijdsecretaris & Partnermanager

"Basketbal is, en blijft een fantastisch spel. Met mijn bijdrage hopen wij BC Vido naar een hoger niveau te tillen door ons aan de juiste partners te verbinden en te investeren in onze jeugd." Joep draagt zorg voor het wedstrijdprogramma, huur van de accommodaties en is tevens voorzitter van de sponsorcommissie.

Marleen de Haas

Penningmeester

"Met passie voor basketbal vervul ik mijn functie binnen het bestuur van BC VIDO. Met als doel een gezellige en fijne club te creëren waar iedereen met plezier kan basketballen."

Marleen draagt zorg voor het heffen van contributies, uitgaves van de club en de begroting.

Guus Teeuwen

Technische Commissie & Voorzitter

"Basketbal is mijn grootste passie. Ik houd het overzicht over alle bestuurlijke activiteiten en zorg dat we als vereniging steeds zo goed mogelijk onze missie uitvoeren: het basketbal in onze gemeente en omstreken promoten en zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen kennis te maken met en mee te delen in het plezier van onze sport. Het is mijn taak om onze visie (voor zowel de korte als lange termijn) steeds aan deze missie te toetsen en zo de indentiteit van onze vereniging vorm te geven." Guus draagt zorg voor de teamindelingen, het aanstellen van trainers/coaches en de aanschaf van materialen voor de vereniging. Tevens is hij voorzitter en eindverantwoordelijke van het bestuur.