Afmelding

De Nederlandse Basketbal Bond gebruikt 1 juli als peildatum voor het ledenaantal van een vereniging. Daaraan gekoppeld zit de contributie die wij als vereniging af moeten dragen aan de Bond.

Daarom is het noodzakelijk voor ons dat de afmelding binnen is uiterlijk 31 mei. Mocht je onverhoopt toch pas in juni (of later) afmelden, dan zijn wij helaas genoodzaakt onze gemaakte kosten bij de Bond in rekening te brengen.
Tussentijds afmelden gedurende het seizoen is in principe niet mogelijk. Het kan uiteraard wel, echter, de contributie voor de rest van het seizoen zal wel in rekening worden gebracht.

In bijzondere gevallen is het mogelijk na afmelding een verzoek in te dienen voor de restitutie van het resterende contributiebedrag.

Stuur een mailtje naar infobcvido@gmail.com met je reden van tussentijdse afmelding. Het bestuur zal het verzoek in overweging nemen en binnen 2 weken laten weten of het verzoek wordt goedgekeurd.