BC VidoNieuws

Doelen Vido seizoen 2022/2023

By september 12, 2022 No Comments

Wij hebben erg veel zin in het nieuwe seizoen! Niet alleen zijn de eerste trainingen van seizoen 2022/2023 al geweest, ook heeft de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden. 

Naast ervoor zorgen dat de club blijft draaien, willen we dit seizoen ook graag stappen vooruit zetten. We willen de visie die vorig jaar op de ALV is gepresenteerd gaan implementeren: Basketbal en gezelligheid; voor iedereen, met elkaar. De focus zal dit jaar liggen op het gedeelte “Gezelligheid” en “Met elkaar”. Graag nemen wij jullie mee in de plannen voor komend seizoen.

Doel 1: “Met elkaar” – Verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel

Eind seizoen 2022/2023 voelen leden zich als individu én als team verantwoordelijk voor taken bij wedstrijden. Helaas kwam het vorig seizoen nog steeds voor dat leden niet komen opdagen voor taken en ook geen vervanging regelen. Het is noodzakelijk dat er tafelaars en scheidsrechters zijn bij elke wedstrijd, anders kan een wedstrijd niet gespeeld worden. Om meer besef te creëren van de consequenties van het niet op komen dagen is het beleid rondom niet op komen dagen aangescherpt. 

  • Wanneer je niet op komt dagen voor je toegewezen taak, mag je de eerstvolgende wedstrijd waarbij je aanwezig bent niet spelen.

Dit betekent dus niet simpelweg dat je een keer tijdens een wedstrijd thuis kunt blijven. Juist door aanwezig te zijn, maar niet te mogen spelen, hopen wij een gevoel van verantwoordelijkheid naar het team en de club te creëren. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je echt niet kan terwijl je wel een taak hebt toegewezen gekregen. Ruil dan met een teamgenoot en maak het bespreekbaar met je team. Kom je er ook dan niet uit, laat het de secretaris dan zo snel mogelijk weten zodat er op tijd iets geregeld kan worden.

Daarnaast zorgt iedereen dit jaar voor het behalen van de licenties passend bij de leeftijd. We zien dat het aantal jeugdleden harder stijgt dan het aantal competitie spelende senioren. De afgelopen jaren is de druk in taken op een kleinere groep senioren enorm toegenomen. Een doel is om dit meer in balans te brengen.

  • Iedereen heeft aan het eind van seizoen 2022/2023 de licentie behaald passend bij de leeftijd.

Dit zorgt voor een betere verdeling binnen de club. 

  • Iedereen van 14 jaar of ouder heeft de spelregel licentie behaald.
  • Iedereen van 16 jaar of ouder heeft een basis scheidsrechter 2 cursus (BS2) behaald.
  • Voor Vido zijn er 4 nieuwe BS3 scheidsrechters.

Doel 2: “Gezelligheid” – Meer activiteiten gedragen door een volle commissie

Door corona zijn er de afgelopen jaren minder activiteiten geweest en is ook de activiteitencommissie uit elkaar gevallen. Afgelopen ALV is er een oproep gedaan en hebben twee leden (Imke DS1 en Heleen DS2) zich gemeld. Twee leden zijn alleen niet voldoende om een volledige activiteitencommissie te kunnen draaien. Drie leden van het bestuur zullen ter overbrugging dit jaar nog aansluiten bij de activiteitencommissie.

  • Eind seizoen 2022/2023 bestaat er een activiteitencommissie van minimaal 4 leden die niet tevens in het bestuur zitten.

Dan is het dit jaar natuurlijk ook belangrijk dat er weer activiteiten komen. We willen de gezelligheid na corona weer terugbrengen binnen onze club. We zien natuurlijk al veel gezelligheid binnen de teams, maar wij willen dit jaar zeker ook de banden tussen de teams onderling bevorderen!

  • Er worden voor iedere leeftijdscategorie binnen de vereniging minimaal twee activiteiten georganiseerd.

Doel 3: Gebundelde praktische doelen van het bestuur

Als laatste zijn er nog drie praktische doelen vanuit het bestuur:

  • Automatisering van de contributieheffing.
  • Kleine baskets aan de zijkant in de zaal.
  • Jaarplanning maken voor bestuursactiviteiten.

Wij hebben enorm veel zin om verder te bouwen aan onze club en wensen iedereen natuurlijk een seizoen met veel basketbal plezier toe! 

BASKETBAL EN GEZELLIGHEID, VOOR IEDEREEN, MET ELKAAR.

Namens bestuur

Guus Teeuwen – Patricia Visser – Hanneke van Wierst – Judith Hoeben – Iris van Driel