Beste (ouders/verzorgers van) leden van BC VIDO,

Het seizoen zit er weer op. Komende week zijn de laatste trainingen, waarna de off-season gaat beginnen. Het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereidingen van het seizoen 2018/2019. Met betrekking tot het huidige seizoen rest (naast natuurlijk het familietoernooi van 3 juni aanstaande) nog één belangrijk evenement, namelijk de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering zullen we het afgelopen seizoen evalueren: sportief, logistiek en financieel gezien. Naast terugkijken op afgelopen seizoen zullen we evalueren waar de club op dit moment staat, en vooruitblikken naar de toekomst.
De Algemene Ledenvergadering is dus bij uitstek het moment om met het bestuur in gesprek te gaan over het huidige beleid, en eventueel voorstellen in te brengen voor toekomstig beleid. Omdat voor een belangrijk deel de koers van onze vereniging bepaald zal worden op deze vergadering is het belangrijk dat zoveel mogelijk (ouders/verzorgers) van leden aanwezig zijn. Wij als bestuur staan in dienst van alle leden, wat betekent dat wij slechts beleid uitvoeren waar de leden achter staan. Het is dus belangrijk dat de leden de kans krijgen het beleid te toetsen en goed te keuren middels een stemming.
Leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering, zoals vastgelegd binnen de statuten. Het is algemeen bekend dat de vergadering na elk seizoen zal plaatsvinden op de eerste donderdag van juni, om iedereen in de gelegenheid te stellen die avond ruim op tijd vrij te houden.
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen omdat je iets anders zeer belangrijks gepland hebt staan dan kun je schriftelijk een verzoek indienen bij de secretaris om geoorloofd afwezig te zijn. Zo’n verzoek kan per mail gedaan worden via secretarisbcvido@gmail.com.
Leden jonger dan 18 jaar evenals ouders/verzorgers van leden zijn weliswaar niet verplicht maar worden ten zeerste aangemoedigd aanwezig te zijn, opdat een zo groot mogelijke representatie van de gehele vereniging in de gelegenheid wordt gesteld om beleid te bepalen. We hopen jullie dan ook in grote getalen te mogen begroeten. Kort voor de vergadering zul je nog een mail krijgen met daarin de agenda, en eventuele bestuursvoorstellen. Lees ze goed door, zodat we de informatie tijdens de vergadering effectief kunnen bespreken.
Datum: donderdag 7 juni 2018
Tijd: 19:30 uur
Locatie: café Willem van Oranje te Zeelst (Heuvel 17, 5502 AJ Veldhoven)
Met vriendelijke groet namens het gehele bestuur,
Guus Teeuwen
Voorzitter BC VIDO