Geachte (ouders/verzorgers van) leden. De wedstrijdsecretaris heeft het bestuur laten weten dat ze wegens persoonlijke omstandigheden op dit moment niet voldoende tijd en ruimte heeft om haar bestuurstaak te blijven uitvoeren. Ze heeft daarom besloten uit het bestuur te treden.
Als bestuur hebben we begrip vppr haar situatie. We willen haar dan ook vooral enorm bedanken voor de inzet die ze heeft getoond en de energie die ze in onze vereniging heeft gestoken. We wensen haar alle goeds voor de toekomst, en spreken ook uit dat ze van harte welkom is om ooit nog opnieuw tot het bestuur toe te treden, wanneer haar persoonlijke omstandigheden dat toelaten.

Voor de vereniging betekent het dat er een vacature ontstaat binnen het bestuur. Momenteel doen de overige bestuursleden hun uiterste best om de taken van het wedstrijdsecretariaat waar te nemen. Dit is echter niet voor de rest van het seizoen een houdbare situatie. Bij dezen dus ook meteen een urgente oproep aan iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt: heb je de tijd en ben je bereid om de taak van wedstrijdsecretaris op je te nemen, stuur een bericht naar infobcvido@gmail.com. ik zal dan contact opnemen om een mogelijke interimfunctie te bespreken, met een mogelijkheid om aan te blijven aan het eind van het seizoen.

Een voltallig bestuur is essentieel voor een goede organisatie van de vereniging. We vertrouwen er dan ook op dat een geschikte kandidaat zal opstaan om ons te komen versterken.

Namens het bestuur,
De voorzitter