Geachte (ouders/verzorgers) van leden,

Zoals jullie allen weten heeft het corona-virus het laatste deel van het seizoen 2019/2020 in het water doen vallen. Helaas zal er dit seizoen niet meer in clubverband worden gebasketballd. Het lijkt er echter op dat het seizoen 2020/2021 vanaf september 2020 van start zal kunnen gaan (eventuele veranderingen in de planning zullen uiteraard tijdig worden gecommuniceerd). 

Het bestuur is dan ook achter de schermen volop bezig met de voorbereidingen. Voordat we daadwerkelijk kunnen gaan basketballen is het belangrijk om het huidige seizoen op een goede manier af te sluiten, zowel financieel als bestuurlijk. We zijn gewend dat te doen tijdens een ALV, maar het corona-virus bemoeilijkt dit. We zullen dit jaar de ALV dan ook digitaal gaan uitvoeren. Om dat goed te laten verlopen is de volgende informatie belangrijk.

 ALV 2020

Hoe: Vanaf nu zullen we eventuele informatie vanuit de leden (ledenvoorstellen, feedback voor het bestuur, aan- en afmeldingen voor commissies, etc) inwinnen, om mee te nemen bij mogelijke beleidsvoorstellen. Je kunt ze vanaf nu mailen naar infobcvido@gmail.com. Vervolgens zullen we per mail alle informatie die je normaal gesproken op de ALV zou krijgen naar je toesturen. Iedereen kan dan zelf deze informatie lezen, en via een reply (en/ of een poll) deelnemen aan eventuele besluitvoering. 

Als laatste zal het bestuur een definief document met alle besluitvoering naar de leden versturen. Gezien de huidige complexe situatie is het bestuur er voorstander van om geen grote beleidsveranderingen door te voeren. We vragen om je discretie wat betreft gevoelige informatie en zullen bijvoorbeeld enkel een globaal overzicht van de financiën meesturen. Mocht iemand de gedetailleerde financiën willen inzien dan zal dat mogelijk gemaakt worden.

Wanneer: de deadline voor het insturen van informatie zal 1 juni zijn. Donderdag 18 juni zal het bestuur de digitale ALV naar de leden versturen. De deadline voor reacties/ stemmen zal 1 juli zijn, waarna het bestuur eventuele definitieve besluiten zal communiceren.

Afmelden
Mocht je je voor het volgende seizoen willen afmelden, doe dat dan schriftelijk, vóór 1 juni 2020, via secretarisbcvido@gmail.com

Tenues
Normaal gesproken worden alle tenues vóór de laatste training ingeleverd, zodat ze aan het begin van het seizoen herverdeeld kunnen worden. Dit jaar zullen alle tenues op de éérste training van het volgende seizoen worden ingenomen, om vóór het eerste wedstrijdweekend opnieuw verdeeld te worden. Mocht je je afmelden voor volgend seizoen, lever je tenue dan alvast in bij je trainer/coach.

Belangrijke data op een rij

  •  1 juni: uiterste datum om je af te melden, en deadline voor het indienen van een ledenvoorstel of andere informatie waarvan je zou willen dat het bestuur deze meeneemt in de ALV. Als je afmeldt, vergeet je tenue niet in te leveren bij je trainer/coach.
  • 18 juni : Het bestuur zal alle informatie van de ALV versturen naar jullie, de (ouders/verzorgers van) leden.
  • 1 juli : Deadline voor het insturen van reacties/ het reageren op een eventuele poll ten behoeve van besluitvoering. Na de verwerking zal het bestuur een laatste, definitief document sturen met de resultaten van de besluitvoering.
  • 1 september : verwachte start van het nieuwe seizoen (afhankelijk van de NBB, die de richtlijnen van het RIVM en politiek Den Haag zal volgen).

Ik hoop dat met deze mail de procedure helder is. Mocht je deze mail niet hebben ontvangen (maar er wel van hebben gehoord via andere leden), neem dan even contact op met secretarisbcvido@gmail.com om je mailadres te verifiëren. Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op via infobcvido@gmail.com.

Laten we in deze vreemde tijden gezamenlijk ons best doen om het seizoen goed af te ronden, zodat we ook gezamenlijk weer een mooi nieuw seizoen kunnen starten!

Met vriendelijke groet namens het gehele bestuur,

Guus Teeuwen

Voorzitter